5 Ocak 2013 Cumartesi

Kanuni Sultan Süleyman'ın Kanunları


I. Süleyman (Kanunî Sultan Süleyman) Osmanlı Devleti'ne Yükselme Dönemi'nde hükümdarlık yaptı. Hazırladığı kanunlarla dünyada ün yapan I. Süleyman'a "Kanunî" unvanı verildi.

Kanunlarda yer alan maddelerden bazıları şunlardır:

Bir kimse bir başkasıyla kavga edip birbirinin sakalını yolsalar, ikisi de kınanır. 
Zenginse yirmi, fakirse on akçe alınır.
Eğer birbirlerinin yakalarını yırtsalar her ikisi de cezalandırılır
Bir kimse adam öldürürse kısas uygulanır (Adamı öldüren de öldürülür).
Bir kişi diğer kişinin kasten gözünü çıkarsa ya da dişini kırsa kısas uygulanır.
Bir yerde kalan kişinin malı çalınırsa hırsızı oradakiler bulmalıdır. 
Eğer bulamazlar ise o kişinin zararını karşılamak zorundadırlar.


Hazırlayan: Adem Suad
ademsuad@gmail.com


0 yorum:

Yorum Gönder